ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie Bucureşti   


 
Pagina de start

Detalii proiect

Obiective

Rezumat proiect

Echipa

Rezultate
Contact

 

 

 

                                                                                                          

                                                                                                                 

Proiect PCCA Tip 1

Program: PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE

PN-II-PT-PCCA--2013-4-0848

Nr. Contract: 273/2014

 

 

BIOCATALIZATOR COOPERATIV-DUAL PENTRU BIORAFINĂRIE – OPORTUNITĂŢI ŞI PROVOCĂRI PENTRU CONVERSIA GLICEROLULUI REZIDUAL LA PRODUŞI VALOROŞI ÎN INDUSTRIA POLIMERILOR

 

Director proiect: Dr. Mădălin - Iancu ENACHE

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI

·        Realizarea unui biocatalizator cooperativ-dual funcţional dedicat obţinerii derivaţilor glicerolului (GlyC, GlyD şi poliglicerol).

·        Producerea derivaţilor glicerolului (GlyC, GlyD şi poliglicerol) pe baza unei alternative tehnologice bazate pe un proces eco-eficient (performant, ecologic şi economic).

·        Lărgirea ariei de utilizare a glicerolului rezidual obţinut ȋn urma procesului biodiesel aplicat uleiurilor vegetale.

Realizarea obiectivelor specifice ale proiectului BioGlyCat va permite ȋmbunătăţirea performanţelor tehnologice ȋn producerea derivaţilor glicerolului (GlyC, GlyD şi poliglicerol) ceea ce constituie un aport substanţial al cercetării la nivelul producţiei industriale. Totodată folosirea ca materie primă a glicerolului rezidual cât şi caracteristicile ”verzi” ale tehnologiei biocatalitice propuse, se sprijină și pe acţiunea generală a ȋntregii lumi dedicată conservării şi protejării mediului ȋnconjurător.

Obiectivele generale sunt:

·        Imbunătăţirea relaţiilor de colaborare de tipul cercetare-dezvoltare realizate între domeniul academic şi domeniul industrial.

·        Implicarea unei finanţări concrete din domeniul privat în vederea generării unei noi tehnologii viabile sectorului dedicat poliglicerolilor din industria polimerică.

·        Creşterea competitivităţii şi calităţii în activitatea de cercetare-dezvoltare a partenerilor din consorţiu.

               

 

                                          

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe finanţate de Ministerul Educaţiei Naţionale, vă invităm să vizitaţi http://uefiscdi.gov.ro/

 


© 2012 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 11/19/14