ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie Bucureşti   


 
Pagina de start

Detalii proiect

Obiective

Rezumat proiect

Echipa

Rezultate
Contact

 

 

 

                                                                                                          

                                                                                                                

   Proiect PCCA Tip 1

Program: PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE

PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0621

Nr. Contract: 105/2012

SELECTAREA UNOR NOI TULPINI FUNCŢIONALE DE BACTERII LACTICE IZOLATE DIN MATERIALE VEGETALE, CU APLICAŢII ÎN BIOTEHNOLOGIILE ALIMENTARE (PLANTLAB)

SELECTION OF NOVEL FUNCTIONAL LACTIC ACID BACTERIA FROM PLANT ORIGIN MATERIALS, WITH POTENTIAL APPLICATIONS IN FOOD BIOTECHNOLOGY

Director proiect: Dr. Medana Zamfir

Durata proiectului: 36 luni (iulie 2012 – iunie 2015)

Valoarea totală a contractului: 2.000.000 lei

 

        Siguranţa şi calitatea alimentelor reprezintă două preocupări importante la nivel global, ţinând cont că alimentele sunt o componentă majoră a vieţii. Consumatorii sunt din ce în ce mai preocupaţi de relaţia aliment-sănătate, dar pe de altă parte, sunt interesaţi de alimente cât mai diversificate, cu un gust şi aspect plăcut, procesate cât mai puţin, fără conservanţi chimici, dar care să fie totuşi sigure şi să aibă o perioadă de valabilitate cât mai lungă. In acest context, proiectul de faţă îşi propune izolarea de noi bacterii lactice din materiale de origine vegetală (fructe şi legume proaspete şi fermentate, flori, cereale fermentate) şi selectarea de tulpini funcţionale, cu aplicaţii în biotehnologiile alimentare. Principalul rezultat al proiectului va fi o colecţie importantă de bacterii lactice, care vor fi identificate şi caracterizate, iar datele privind aceste tulpini şi caracteristicile lor funcţionale vor fi incluse într-o bază de date a proiectlui. O atenţie deosebită va fi acordată selecţiei de tulpini bacteriene cu activitate antifungică/antibacteriană faţă de microbiota patogenă sau contaminantă din alimente, în vederea selectării de tulpini care ar putea fi folosite ca agenţi de biocontrol sau bioconservanţi. In etapa finală va fi analizată posibilitatea includerii bacteriilor lactice cu alte proprietăţi funcţionale (producere de bacteriocine, exopolizaharide, nutraceutice etc.) în culturi stater funcţionale pentru obţinerea unor vegetale sau cereale fermentate, cu o valoare nutriţională mai mare, proprietăţi senzoriale sau reologice îmbunătăţite. Metaboliţii implicaţi în aspectele funcţionale (bacteriocine, exopolizaharide) vor fi izolaţi, purificaţi şi caracterizaţi, urmărindu-se posibilitatea utilizării lor în industria alimentară.  

 

       Food safety and improving the food quality are two major concerns worldwide, since food is an important part of life. Consumers pay nowadays more attention to the relation between food and health, but they also ask for more diversity, for foods with better taste and more appealing, minimally processed, without chemical preservatives, but still safe and able to maintain good shelf life. In this context, our project aims to isolate new lactic acid bacteria from plant-origin materials (poorly explored niches in Romania - fresh fruits and vegetables, flowers, fermented vegetables and fermented cereals), in a search for novel functional strains, with potential applications in food biotechnology. The main result of the project will be an important collection of LAB strains, identified and characterized, with an associated database containing the profiles of all microorganisms isolated and identified, but also their functionality, which might be also exploited in other further projects. A special interest will go to the selection of LAB strains with antifungal/antibacterial activity towards foodborne pathogens or spoilage microbiota, with potential use as biocontrol or biopreservation agents. LAB strains with other functional properties (production of bacteriocins, exopolysaccharides, vitamins, potential probiotic effect) selected in this project, will be included in functional starter cultures to be used for the production of standardized fermented vegetables and fermented cereals with high nutritional value, superior sensory properties and hygienic safety. The metabolites involved in some of the functional aspects (for instance bacteriocins and exopolysaccharides) will be isolated, purified and characterized, as a first step for a possible further use in food industry.

 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe finanţate de Ministerul Educaţiei Naţionale, vă invităm să vizitaţi http://uefiscdi.gov.ro/

 


© 2012 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 06/21/13