ACADEMIA ROMÂNĂ

  Institutul de Biologie București     

Proiecte de cercetare finanţate de Academia Română în anul 2016

 

Program: STUDIUL BIODIVERSITĂŢII ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE GLOBALE ŞI A DEZVOLTĂRII DURABILE

 

Proiect

Durata

Nr. Proiect

Coordonator

Faza 2016/Obiective

Departamentul de Ecologie, Taxonomie şi Conservarea Naturii

Proiectul 1

Diversitatea structurală și funcțională a zonelor cu intensități variate a impactului antropic

2015-2017

RO1567-IBB01/2016

 

Dr. Marilena Onete

 

Faza 2016: Caracteristici cenotice ale unor  zone afectate de activitățile miniere

Obiective:

- Studiul diversității structurale și funcționale a plantelor și nevertebratelor în ariile vizate;

- Caracterizarea dinamicii induse de impactul variat al activităților desfășurate în ariile vizate.

Proiectul 2

Evaluarea biodiversității în vederea identificării serviciilor ecosistemice în sisteme acvatice din România

2015-2017

RO1567-IBB02/2016

Dr. Mirela Moldoveanu

Faza 2016: Rolul biodiversității acvatice în furnizarea de servicii ecosistemice

Obiective:

- Selectarea comunităților acvatice cu rol major în furnizarea de servicii;

- Monitorizarea dinamicii comunităților acvatice în ecosisteme acvatice reprezentative.

 

Proiectul 3

Taxonomia şi sozologia speciilor din flora şi fauna României

 

 

2014-2016

RO1567-IBB03/2016

 

Dr. Sorin Ştefănuţ

 

Faza 2016: Cercetări taxonomice şi sozologice la speciile din genul Superodontella (colembole), genul Parmelia (licheni), genul Mycenella (macromicete), genurile Pterygoneurum, Schistostega, Syntrichia (briofite) şi genul Barbarea (plante superioare).

Obiective:

- realizarea cercetărilor de taxonomie şi sozologie la speciile din genul Superodontella (colembole), genul Parmelia (licheni), genul Mycenella (macromicete), genurile Pterygoneurum, Schistostega, Syntrichia (briofite) şi genul Barbarea (plante superioare);

- realizarea bazei de date pentru speciile studiate;

- întocmirea hărţilor corologice pentru speciile studiate;

- evaluarea statutului de conservare în România a taxonilor studiaţi.

 

Proiectul 4

Aprecierea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din România

2015-2017

RO1567-IBB04/2016

 

Dr. Simona Mihăilescu

 

Faza 2016: Evaluarea stării de conservare a speciilor (plante superioare, nevertebrate, pești, amfibieni, reptile, păsări și mamifere) și a habitatelor în perimetrul lacurilor Snagov, Căldărușani, Comana și Văcărești, precum și în zone de interes conservativ din Dobrogea și din Masivul Piatra Craiului.

Obiective:

- Identificarea metodelor adecvate pentru compararea modificărilor în timp a stării de conservare a speciilor și a habitatelor luate în studiu; studiu de caz: lacurile Snagov, Căldărușani, Comana și Văcărești, zonele adiacente acestora, precum și în zone de interes conservativ din Dobrogea și din Masivul Piatra Craiului;

- Analiza parametrilor care definesc starea de conservare a speciilor și habitatelor în vederea elaborării unui set de măsuri de conservare care să contribuie la diminuarea influenței negative dată de vecinătatea aglomerărilor urbane și a așezărilor rurale.

 

Departamentul de Microbiologie

Proiectul 5

Biodiversitatea microorganismelor: de la fundamente structurale şi funcţionale la aplicaţii în biotehnologii şi bionanotehnologii

2016-2018

RO1567-IBB05/2016

Prof. Dr. Octavian Popescu

 

Faza 2016: Biodiversitatea microorganismelor – corelaţii structurale şi funcţionale.

Obiective :

-  Studii metagenomice ale microorganismelor procariote şi eucariote din medii polare şi alpine;

-  Adaptări structurale şi funcţionale ale extremozimelor microorganismelor izolate din habitate  glaciale;

-  Biodiversitatea structurală şi funcţională a microorganismelor (arhea, bacterii, fungi) ȋn diferite habitate (saline, polare, alpine, poluate etc.);

-  Compuşi biologic activi cu potenţial aplicativ (biotehnologic şi bionanotehnologic);

-  Potentialul biotehnologic al unor bacterii din medii poluate (petrol, solvenţi organici, metale grele etc.);

Selectarea unor tulpini de bacterii lactice pentru obţinerea de culturi starter funcţionale.

 

Departamentul de Citobiologie Vegetală şi Animală

Proiectul 6

Biotehnologii vegetale pentru conservarea biodiversităţii şi pentru dezvoltare durabilă

2016-2018

RO1567-IBB06/2016

Dr. Gina Cogălniceanu

 

Faza 2016: Selecţionarea unor fitotaxoni adecvaţi conservării in vitro şi/sau exploatării biotehnologice

Obiective:

- Elaborarea şi optimizarea unor protocoale de vitro-conservare la fitotaxoni de interes;

- Stres-selecţie în sisteme in vitro la plante;

- Investigarea potenţialului bio-nano-tehnologic al sistemelor in vitro la plante;

- Caracterizarea unor vitro-taxoni  privind biosinteza de compuşi bioactivi.

 

Proiectul 7

Studiu comparativ privind stroma periadipocitară din ţesutul adipos subcutan versus ţesutul adipos visceral în obezitatea morbidă, diabetul zaharat de tip 2 şi neoplasmele asociate

2016-2018

RO1567-IBB07/2016

Dr. Nicolae Mirancea

Faza 2016: Studiul țesutului adipos subcutan versus țesutul adipos visceral (epiploon, țesutul adipos perirenal și țesutul adipos peripancreatic) în obezitatea morbidă, diabetul zaharat de tip 2 și neoplasmele asociate (carcinomul mamar și tumorile de pancreas

Obiective

- Investigarea electronomicroscopică a diferitelor tipuri de celule stromale (celule endoteliale, pericite, fibroblaşti/fibrocite, macrofage, mastocite, celule stem, cu focusare pe studiul telocitelor) din țesutul adipos subcutan versus ţesutul adipos visceral în obezitatea morbidă, diabetul zaharat de tip 2 şi neoplasmele asociate.

 

Proiectul 8

Diversitatea genetică a unor plante din flora spontană sub impactul schimbărilor climatice și a diminuării biodiversității; implicații în conservarea și utilizarea resurselor genetice vegetale

2016-2018

RO1567-IBB08/2016

Dr. Anca Manole

Faza 2016: Evaluarea diversității genetice în habitatele de sărături, tufărișuri și pajiști din România, cu statut de conservare  nefavorabil

Obiective

- Selectarea habitatelor de sărături și a celor de tufărișuri și pajiști din România, cu statut de conservare  nefavorabil neadecvat și /sau nefavorabil grav;
- Identificarea speciilor de plante din habitatele de sărături și a celor de tufărișuri și pajiști din România, cu statut de conservare  nefavorabil;
- Analiza diversității genetice la nivel populațional și inter-populațional din cadrul unor habitate de sărături, de tufărișuri și pajiști cu statut de conservare nefavorabil.

 

Proiecte de cercetare finanţate de Academia Română în anul 2015


 

Program: STUDIUL BIODIVERSITĂŢII ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE GLOBALE ŞI A DEZVOLTĂRII DURABILE

 

Proiect

Durata

Nr. Proiect

Coordonator

Faza 2015/Obiective

Departamentul de Ecologie, Taxonomie şi Conservarea Naturii

Proiectul 1

Diversitatea structurală și funcțională a zonelor cu intensități variate a impactului antropic

2015-2017

RO1567-IBB01/2015

 

Dr. Marilena Onete

 

Faza 2015: Biodiversitatea zonelor urbane și periurbane cu concentrare asupra ariei centrale a Bucureștiului și a pădurilor adiacente (Băneasa și Balotești)

 Obiective:

- Studiul diversității actuale a plantelor și nevertebratelor în ariile vizate

- Identificarea schimbărilor biodiversității produse în ultimii 7 ani în ariile vizate

Proiectul 2

Evaluarea biodiversității în vederea identificării serviciilor ecosistemice în sisteme acvatice din România

2015-2017

RO1567-IBB02/2015

Dr. Mirela Moldoveanu

Faza 2015: Evaluarea biodiversității în sisteme acvatice urbane și periurbane din zona București

 Obiective:

-  Identificarea şi determinarea principalilor factorilor fizico-chimici cu acţiune în ecosistemele studiate.

-  Evaluarea compoziţiei specifice, a abundenţei şi biomasei (pe baza clorofilei a) principalelor grupe fitoplanctonice.

-  Stabilirea compoziţiei specifice şi evaluarea parametrilor cantitativi ai comunităţilor de macrofite acvatice.

-  Stabilirea compoziţiei specifice şi evaluarea parametrilor cantitativi ai unor grupe zooplanctonice.

-  Evaluarea parametrilor calitativi şi cantitativi ai  unor grupe din fauna bentonică.

Caracterizarea comunităţilor microbiene din apă şi sediment

 

Proiectul 3

Taxonomia şi sozologia speciilor din flora şi fauna României

 

 

2014-2016

RO1567-IBB03/2015

 

Dr. Sorin Ştefănuţ

 

Faza 2015: Cercetări taxonomice şi sozologice la speciile din genul Hymenaphorura (colembole), genul Stigmidium (licheni), familiei Rhabdoweisiaceae (briofite) şi genul Aubrietia (plante superioare).

Obiective:

- realizarea cercetărilor de taxonomie şi sozologice la speciile din genul Hymenaphorura (colembole), genul Stigmidium (licheni), familiei Rhabdoweisiaceae (briofite) şi genul Aubrietia (plante superioare).

- realizarea bazei de date pentru speciile studiate;

- întocmirea hărţilor corologice pentru speciile studiate;

- evaluarea statutului de conservare în România a taxonilor studiaţi

Proiectul 4

Aprecierea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din România

2015-2017

RO1567-IBB04/2015

 

Dr. Simona Mihăilescu

 

Faza 2015: Evaluarea stării de conservare a speciilor (plante superioare, nevertebrate, pești, amfibieni, reptile și păsări) și habitatelor în perimetrul lacurilor Snagov, Căldărușani, Comana și Văcărești

Obiective:

-  Identificarea metodelor adecvate pentru compararea modificărilor în timp a stării de conservare a speciilor (plante superioare, nevertebrate, pești, amfibieni, reptile și păsări) și habitatelor; studiu de caz: lacurile Snagov, Căldărușani, Comana și Văcărești, precum și zonele adiacente acestora.

- Analiza parametrilor care definesc starea de conservare a speciilor și habitatelor în vederea elaborării unui set de măsuri de conservare care să contribuie la diminuarea influenței negative dată de vecinătatea aglomerărilor urbane și a așezărilor rurale.

Departamentul de Microbiologie

Proiectul 5

Biodiversitatea microorganismelor – abordări interdisciplinare

2013-2015

RO1567-IBB05/2015

Prof. Dr. Octavian Popescu

 

Faza 2015: Biodiversitatea microorganismelor și potențialul lor bionanotehnologic.

Obiective :

- potenţialul bionanotehnologic al unor microorganisme – abordări structurale şi funcţionale;

- complexitatea biologică în lacuri sărate naturale;

- răspunsul adaptativ al unor tulpini bacteriene la prezenţa în mediu a hidrocarburilor;

- biodiversitatea structurală și funcțională a microorganismelor criotolerante și criofile;

- metagenomica unor grupuri de microorganisme.

Departamentul de Citobiologie Vegetală şi Animală

Proiectul 6

Studii privind conservarea ex situ a unor fitotaxoni din genofondul naţional şi elaborarea de biotehnologii la specii de interes

2013-2015

RO1567-IBB06/2015

Dr. Gina Cogălniceanu

 

Faza 2015: Constituirea unei bănci de germoplasmă la specii de interes conservativ şi biotehnologic în contextul diminuării biodiversităţii

Obiective:

- optimizarea unor protocoale de conservare pe termen lung la specii de interes conservativ şi biotehnologic;

- extinderea vitro-colecţiilor de germoplasmă vegetală;

- stabilizarea unor linii celulare producătoare de metaboliţi secundari de interes economic;

- constituirea unei colecţii de specii cu potenţial în biocontrol.

Proiectul 7

Interacţiuni celule-celule  şi celule-matrice extra-celulară  in vivo şi in vitro în modele experimentale în procesele de morfogeneză şi regenerare tisulară postlezională a pancreasului corelate cu obezitatea morbidă

2013-2015

RO1567-IBB07/2015

Dr. Nicolae Mirancea

Faza 2015: Morfogeneza țesutului adipos subcutan și visceral. Studiul relațiilor adipocitelor cu stroma adiacentă. Investigarea corelațiilor dintre pancreasul neuroendocrin alterat morfo-funcțional și țesutul adipos implicat în realizarea obezității morbide

Obiective

- examinarea la nivel ultrastructural a dinamicii relațiilor adipocitelor cu celulele din stroma adiacentă (celule endoteliale, telocite etc.) în țesutul adipos subcutan și visceral.

- studiu privind alterările infrastructurale particulare ale pancreasului neuroendocrin tumoral (insulinom, somatostatinom), inclusiv de la pacienți cu obezitate morbidă


Proiecte de cercetare finanţate de Academia Română în anul 2014

 

Program: STUDIUL BIODIVERSITĂŢII ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE GLOBALE ŞI A DEZVOLTĂRII DURABILE

 

Proiect

Durata

Nr. Proiect

Coordonator

Faza 2014/Obiective

Departamentul de Ecologie, Taxonomie şi Conservarea Naturii

Proiectul 1

Cercetari privind relaţia dintre biodiversitate şi funcţii în unele ecosisteme din Carpaţii Romaneşti

 

2012-2014

RO1567-IBB01/2014

 

Dr. Marilena Onete

 

Faza 2014: Cercetări ecologice în unele ecosisteme de pajişti naturale şi antropizate

 Obiective:

- identificarea factorilor de mediu care au acţionat în timp asupra ecosistemelor luate în studiu;

- studiul diversităţii plantelor şi nevertebratelor, a stategiilor de creştere şi trăsăturilor funcţionale ale plantelor, a răspunsului diverselor grupe de organisme la acţiunea factorilor de mediu naturali şi antropici

Proiectul 2

Impactul factorilor de comandă asupra biodiversităţii în sisteme ecologice din  Delta Dunării

2011-2014

RO1567-IBB02/2014

Dr. Mirela Moldoveanu

Faza 2014: Evaluarea integrată a stării ecosistemelor de tip lacustru (Roşu şi Mândra), precum şi a sistemului de canale din complexul Roşu - Puiu

 Obiective:

-      identificarea principalilor factori de comandă care determină dinamica comunităţilor acvatice în acest tip de ecosisteme

-      analiza parametrilor ecologici structurali ai unor comunităţi de organisme acvatice – fitoplancton, macrofite acvatice, rotifere, bacterioplancton, bacteriobentos, fauna bentonică.

analiza activitatii enzimatice a comunităţilor bacteriene acvatice.

 

Proiectul 3

Taxonomia şi sozologia speciilor din flora şi fauna României

 

 

2014-2016

RO1567-IBB03/2014

 

Dr. Sorin Ştefănuţ

 

Faza 2014: Cercetări taxonomice şi sozologice la speciile din genul Friesea (colembole), subfamilia Chrysomelinae (coleoptere), genul Mycarthopyrenia (licheni), familiei Leucobryaceae (musci) şi genul Cardamine (plante superioare).

Obiective:

- realizarea cercetărilor de taxonomie şi sozologice la speciile din genul Friesea (colembole), subfamilia Chrysomelinae (coleoptere), genul Mycarthopyrenia (licheni), familiei Leucobryaceae (musci) şi genul Cardamine (plante superioare).

- realizarea bazei de date pentru speciile studiate;

- întocmirea hărţilor corologice pentru speciile studiate;

- evaluarea statutului de conservare în România a taxonilor studiaţi.

Proiectul 4

Identificarea şi cunoaşterea habitatelor naturale şi a speciilor endemice, rare şi/sau periclitate din România

2011-2014

RO1567-IBB04/2014

 

Dr. Simona Mihăilescu

 

Faza 2014: Analiza şi evaluarea stării de conservare a speciilor (plante, păsări şi nevertebrate) şi a habitatelor în arii protejate din reţeaua Natura 2000 din Muntenia şi Dobrogea.

Obiective:

-      Distribuţia speciilor (plante, păsări şi nevertebrate-Ordinul Chilopoda) şi a habitatelor de interes conservativ şi corelarea cu distribuţia acestora în arii protejate din reţeaua Natura2000 din Muntenia şi Dobrogea.

Analiza şi evaluarea ameninţărilor antropice pentru speciile (plante, păsări şi nevertebrate-Ordinul Chilopoda) şi habitatele de interes conservativ incluse în arii protejate din reţeaua Natura2000 din Muntenia şi Dobrogea.

Departamentul de Microbiologie

Proiectul 5

Biodiversitatea microorganismelor – abordări interdisciplinare

2013-2015

RO1567-IBB05/2014

Prof. Dr. Octavian Popescu

 

Faza 2014: Corelații structurale și funcționale între biodiversitatea microorganismelor și potențialul lor bionanotehnologic.

Obiective :

- potenţialul bionanotehnologic al unor microorganisme – abordări structurale şi funcţionale;

- complexitatea biologică în lacuri sărate naturale;

- răspunsul adaptativ al unor tulpini bacteriene la prezenţa în mediu a hidrocarburilor;

- biodiversitatea structurală și funcțională a microorganismelor active din Gheţarul Scărişoara;

- metagenomica unor grupuri de microorganisme – studii preliminare.

Departamentul de Citobiologie Vegetală şi Animală

Proiectul 6

Studii privind conservarea ex situ a unor fitotaxoni din genofondul naţional şi elaborarea de biotehnologii la specii de interes

2013-2015

RO1567-IBB06/2014

Dr. Gina Cogălniceanu

 

Faza 2014: Aplicarea unor metodologii de crioconservare la specii vegetale de interes şi stabilirea unor sisteme in vitro performante producătoare de metaboliţi utili

Obiective:

- elaborarea unor metode de crioprezervare utile pentru managementul resurselor genetice vegetale;

- evaluarea taxonilor existenţi în colecţia in vitro în vederea selectării unor linii celulare cu înalt potenţial proliferativ şi de biosinteză a unor metaboliţi de interes biotehnologic;

- optimizarea sistemelor vegetale in vitro pentru producerea de compuşi bioactivi.

Proiectul 7

Interacţiuni celule-celule  şi celule-matrice extra-celulară  in vivo şi in vitro în modele experimentale în procesele de morfogeneză şi regenerare tisulară postlezională a pancreasului corelate cu obezitatea morbidă

 

2013-2015

RO1567-IBB07/2014

Dr. Nicolae Mirancea

Faza 2014: Investigarea unor procese celulare care au loc în tumorile neuroendocrine pancreatice și în regenerarea post-pancreatectomie

Obiective

- examinarea la nivel ultrastructural a dinamicii relațiilor celule-celule și celule stromă peritumorală în tumorile neuroendocrine pancreatice și în carcinomul de pancreas exocrin;

- evaluarea insulelor pancreatice ex vivo în sisteme artificiale de menținere a viabilității, a fenotipului de celulă capabilă să sintetizeze și să elibereze insulina.

© 2022 Institute of Biology - Bucharest. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro or sorinstefanut@gmail.com with questions or comments about this web site.
Last modified: 04/09/22