ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie Bucureşti     


 

Institutul de Biologie al Academiei Române organizează în data de 10 decembrie 2013

“A 53-a Sesiune Anuală de Comunicări Ştiinţifice”

 

  Comitet ştiinţific

- Prof. Dr. Octavian Popescu

- Dr. Medana Zamfir

- Dr. Nicolae Mirancea

- Dr. Sorin Stefănuţ

  Comitet de organizare

- Prof. Dr. Octavian Popescu

- Dr. Medana Zamfir

- Dr. Nicolae Mirancea

- Dr. Sorin Stefănuţ

- Lucian Apetre

- Cristina Mihalcea

 

Secţiuni:

            - Ecologie (Ecologie terestră, Ecologie acvatică, Conservarea Naturii, Taxonomie, Managementul biodiversităţii)

            - Microbiologie (Microbiologie generală, Biochimie, Biologie celulară şi moleculară)

            - Citobiologie (Citobiologie vegetală şi animală; Biotehnologie)

 

PROGRAM

 

9:30 - 9:40

Deschiderea lucrărilor sesiunii

Acad. Octavian POPESCU

 

Prezentări orale:

 

Departamentul de Ecologie, Taxonomie şi Conservarea Naturii

 

9:40 - 9:52

1. Fauna bentonică în ecosisteme lotice din situl Balta Mică a Brăilei şi din Delta Dunării: analiză comparativă

Ciprian BÎRSAN

 

9:52 - 10:04

2. Diversitatea comunităţilor de macrofite din complexele lacustre ale Deltei Dunării (aspecte preliminare)

Emilia RADU

 

10:04 - 10:16

3. Evaluarea proceselor de descompunere a materiei organice detritale din braţul Sfântu Gheorghe (Delta Dunării)

Ioan PĂCEŞILĂ

 

10:16 - 10:28

4. Relaţia dintre biodiversitate şi serviciile ecosistemice

Mirela MOLDOVEANU

 

10:28 - 10:40

5. Efectele interacţiunilor dintre cianobacterii şi consumatorii zooplanctonici

Larisa FLORESCU

 

10:40 - 10:52

6. Factori extrinseci de control ai comunităţilor de rotifere din braţul Sfântu Gheorghe

Alina DUMITRACHE, Larisa FLORESCU

 

10:52 - 11:04

7. Corologia genului Flavoparmelia Hale în România

Ioana VICOL

 

11:04 - 11:16

8. Distribuţia chilopodelor (Chilopoda: Scolopendromorpha) din familia Scolopendridae în Africa şi date noi de prezenţă din Maroc

Mihaela-Constanţa ION

 

11:16 - 11:28

9. Asplenium adulterinum în Romania: taxonomie, distribuţie şi statut de conservare

Roxana-Georgiana ION, Simona MIHĂILESCU

 

11:28 - 11:40

10. Este eficientă reţeaua Natura 2000 în conservarea habitatelor de cuibărit pentru pasărea ogorului (Burhinus oedicnemus L. 1758) în România ?

Ioana DAMOC1, Tiberiu SAHLEAN2,3 , Gabriel CHIŞAMERA3, Cătălin Răzvan STANCIU2,3 , Viorel POCORA4, Angela PETRESCU3, Costică ADAM3

1 Institute of Biology Bucharest, Romanian Academy, Splaiul Independenței 296, 06003 Bucharest, ROMÂNIA, e-mail: ioana.cobzaru@ibiol.ro;

2 Faculty of Biology, University of Bucharest, Blvd. Independenţei no. 91-95, 050095 Bucharest 5, ROMÂNIA, e-mails: tiberiu.sahlean@gmail.com, stanciucatalinbio@gmail.com;

3 “Grigore Antipa” National Museum of Natural History, Şos. Kiseleff no.1, 011341 Bucharest 1, ROMÂNIA, e-mails: gabriel_chisamera@antipa.ro, angelap@antipa.ro, cadam@antipa.ro;

4 Department of Zoology, Faculty of Biology, “Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi, ROMÂNIA, 11 Carol I Bvd.,700506, Romania; e-mail: viorelpocora@gmail.com

 

 

11:40 - 12:00

PAUZĂ DE CAFEA

 

Departamentul de Microbiologie

 

12:00 - 12:12

11. Characterization of the proteinase (PrtL) of Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis CRL 581 and its contribution to the production of bioactive peptides

Lucia BROWN

Estudiante de Doctorado

Departamento Tecnologa y Desarrollo

CERELA - CONICET

Chacabuco 145

San Miguel de Tucumn - Tucumn - CP: 4000 Telfono de contacto: +54-381-4311720/0465;  www.cerela.org.ar

ARGENTINA

 

12:12 - 12:24

12. Studii preliminare privind diversitatea bacteriilor halofile în habitate saline din România

Roxana COJOC, Mădălin ENACHE

 

12:24 - 12:36

13. Spectrometru de absorbţie atomică

Janina PAHONŢU

 

12:36 - 12:48

14. Tulpini bacteriene capabile de a sintetiza simultan polihidroxialkanoati şi rhamnolipide

Doina-Maria CÂRSTEA

 

12:48 - 13:00

15. Licheni din Bărăganul Central

Marian CONSTANTIN

 

13:00 - 13:12

16. Sinteza carbamoil fosfatului din archaeonul intestinal Methanobrevibacter smithii

Elena POPA, Cristina PURCĂREA

 

13:12 - 13:24

17. Selectarea unor parametri (nutrienţi, dispersant şi motorină) în scopul  maximalizării activităţii microbiotei marine

Mihalea MANEA  

 

13:24 - 13:36

18. Izolarea, selectarea, purificarea şi identificarea unor bacterii  heterotrofe capabile de a prelua cuprul

Mihai CONSTANTIN

 

13:36 - 13:48

19. Diversitatea microorganismelor din Peştera "Gheţarul Scărişoara"

Corina IŢCUŞ, Alexandra HILLEBRAND-VOICULESCU, Mădălina-Denisa PASCU, Aurel PERŞOIU, Traian BRAD, Cristina PURCĂREA

 

13:48 - 14:00

20. Evidenţierea microorganismelor fototrofe în gheaţa perenă din Peştera "Gheţarul Scărişoara"

Mădălina-Denisa PASCU, Ioan ARDELEAN, Corina IŢCUŞ, Alexandra HILLEBRAND-VOICULESCU, Aurel PERŞOIU, Traian BRAD, Cristina PURCĂREA

 

 

Departamentul de Citobiologie Vegetală şi Animală

 

14:00 - 14:12

21. Aspecte privind alterările histologice şi ultrastructurale de la nivelul interfeţei tumora-stroma peritumorală în carcinomul bazocelular

Ana-Maria MOROŞANU

 

14:12 - 14:24

22. Comportamentul în cultura in vitro a speciei Artemisia eriantha Ten. (A. petrosa Baumg.) şi a simbionţilor lichenici

Diana CRISTIAN

 

14:24 - 14:36

23. Activitatea antifungică a unor izolate bacteriene şi efectele acestora asupra plantelor

Florenţa Elena HELEPCIUC

 

14:36 - 14:48

24. Conservarea ex situ a unor pteridofite de interes biotehnologic

Florentina ALDEA

 

14:48

Închiderea lucrărilor sesiunii


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 04/06/22