ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie Bucureşti     


 

Institutul de Biologie al Academiei Române organizează în data de 14 decembrie 2015

“A 55-a Sesiune Anuală de Comunicări Ştiinţifice”

 

  Comitet ştiinţific

- Prof. Dr. Octavian Popescu

- Dr. Medana Zamfir

- Dr. Sorin Stefănuţ

  Comitet de organizare

- Dr. Sorin Stefănuţ - Șef Departament Citobiologie vegetală și animală

- Ion Constanța-Mihaela

- Mihalcea Cristina - Secretar

 

Secţiuni:

            -Ecologie, Taxonomie și Conservarea Naturii

 

PROGRAM

 

1000 1015  Cuvânt de deschidere

acad. Octavian POPESCU1

1Institutul de Biologie București, Splaiul Independenței 296

 

1015 1030  Realizări ale Departamentului de Ecologie, Taxonomie și Conservarea Naturii în 2015

Sorin ȘTEFĂNUȚ1

1Institutul de Biologie București, Splaiul Independenței 296

Prezentări orale:

 

 

Departamentul de Ecologie, Taxonomie si Conservarea Naturii

 

 

 

1030 1055  Proiectul Sistem național de monitorizare pe termen lung a bioacumulării metalelor grele aeropurtate (BIOMONRO)

Sorin ȘTEFĂNUȚ1

1Institutul de Biologie București, Splaiul Independenței 296

 

1055 1115  Proiectul Strategii de restaurare a ecosistemelor de turbărie degradate din România (PeatRO)

Anca MANOLE1

1Institutul de Biologie București, Splaiul Independenței 296

1115 1130  Monitorizarea speciei Campanula romanica din Parcul Național Munții Măcinului

Marilena ONETE1, Florian P. BODESCU2, Roxana ION1

1Institutul de Biologie București, Splaiul Independenței 296

2SC Multidimension SRL, București, Str. Intr. Tg. Frumos 3-5

 

1130 1145  Evaluarea impactului poluării cu metale grele asupra faunei de nevertebrate edafice (Acari) din câteva ecosisteme praticole din Transilvania

Minodora MANU1, Marilena ONETE1, Raluca Ioana BĂNCILĂ2

1Institutul de Biologie București, Splaiul Independenței 296

2Institutul de Speologie “ Emil Racoviţă”, Calea 13 Septembrie, nr. 13

 

1145 1215   Pauză de cafea

 

1215 1230   Proiectul Monitorizarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor din România în baza articolului 17 din Directiva Habitate (2011-2015)

Simona MIHĂILESCU1

1Institutul de Biologie București, Splaiul Independenței 296

 

1230 1245  Habitate din România în Lista Roșie a Habitatelor din Europa

Claudia NICOLAE1, Marius FĂGĂRAȘ2

1Institutul de Biologie București, Splaiul Independenței 296

2Universitatea Ovidius din Constanța, Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole, Aleea Universității nr. 1, Constanța 900470, România

 

1245 1300  Bioacumularea metalelor grele în macrofungi

Daniela Elena MOGÎLDEA1

1Institutul de Biologie București, Splaiul Independenței 296

 

1300 1315  Implementarea procesului MAES în România: limite și oportunități

Bodescu FLORIAN1, Ionescu VIOREL1, Badea ALEXANDRU1

1Agenția Spațială Română (ROSA)

 

1315 1330   Programul SUERD Sturion 2020 - realizări și perspective

Cristina SANDU1

1Institutul de Biologie București, Splaiul Independenței 296

 

1330 1345  Efectul abundenței macrofitelor asupra rețelei trofice planctonice în lacuri reprezentative din Delta Dunării

Mirela MOLDOVEANU1, Larisa FLORESCU1, Laura PARPALĂ1, Alina DUMITRACHE1, Emilia RADU1, Cristina SANDU1

1Institutul de Biologie București, Splaiul Independenței 296

 

1345 1400  Incertidudini spațio-temporale în distribuția țestoasei de apă (Emys orbicularis) în România

Constantin-Ciprian BÎRSAN1, Ruben IOSIF2, Paul SZÉKELY2, Dan COGĂLNICEANU2

1Institutul de Biologie București, Splaiul Independenței 296

2Universitatea Ovidius din Constanța, Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole, Aleea Universității nr. 1, Constanța 900470, România

1400 Încheierea sesiunii


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 04/06/22