ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie București     


 

 

 

 

 

În ziua de 31 octombrie 2017, ora 12:00,

la Institutul  de  Biologie  București, Splaiul Independenței nr. 296,

va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat a doamnei

 

 

   

 

Cojoc Lucia-Roxana

 

  cu titlul:

Bacterii moderat halofile și halotolerante din habitate saline: fiziologie, biochimie, bionanotehnologie

(Rezumat RO, Rezumat EN)

 


 

 

 

                                                           Conducător științific: 

                                                     CS I Dr. Doina Codreanu - Bălcescu

 

           Comisie:

Acad. Dumitru T. Murariu, m.c. al Academiei Romane (Președinte)

Conf. Dr. Alexandra Simon-Gruita

CS I, Dr. Alexandru Filip Vladimirescu

CS I, Dr. Ioan Ardelean

          

 

În vederea obținerii titlului de DOCTOR ÎN BIOLOGIE© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 04/06/22