ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie București     


 

 

 

 

 

În ziua de 20 aprilie 2022, orele 10:00,

la Institutul  de  Biologie  București, Splaiul Independenței nr. 296,

va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat a domnului

 

 

   

 

Robert Marian RUGINESCU

 

  cu titlul:

 Identificarea unor tulpini noi de microorganisme halofile și halotolerante producătoare de enzime hidrolitice cu importanță biotehnologică

(Rezumat RO, Rezumat EN)

 


 

 

 

                                                           Conducător științific: 

                                                              Acad. Octavian POPESCU

 

 

           Comisie:

Acad. Dumitru T. MURARIU (Președinte)

Prof. Dr. Carmen Mariana CHIFIRIUC

Prof. Dr. Călina Petruța CORNEA

CS I Dr. Mădălina Iancu ENACHE

          

În vederea obținerii titlului de DOCTOR ÎN BIOLOGIE


 

 


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 04/07/22