ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie București     


Programul de pregătire doctorală în Institutul de Biologie București al Academiei Române

 

Programul de doctorat al Institutului de Biologie București (IBB), organizat sub auspiciile Academiei Române, se adresează studenților de performanta, absolvenți cu studii superioare în științe naturale sau medicină care doresc o formare academică în domeniul BIOLOGIE. Formarea doctorală IBB face parte din Școala de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR).

Program de pregătire doctorală

Conținutul programului de pregătire bazate pe studii universitare avansate

COD AL DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR STUDENULUI DOCTORAND ÎN CADRUL SCOSAAR

Profilul academic și științific, ariile tematice/temele de cercetare ale conducătorilor de doctorat din domeniu BIOLOGIE:

- Dr. Cristina Purcărea, CV

- Dr. Ioan Ardelean, CV

- Acad. dr. Octavian Popescu, CV

Lista doctoranzilor din domeniu BIOLOGIE - 1.11.2021

Standardele de elaborare a tezei de doctorat

Contracte studii doctorale 2020-2021 (RO):

- CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT CU BURSA/STIPENDIU

- CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT FARA STIPENDIU

- PLANUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Contracte studii doctorale 2020-2021 (EN):

- CONTRACT FOR UNIVERSITY DOCTORAL STUDIES WITHOUT SCHOLARSHIP

- CONTRACT OF UNIVERSITY DOCTORAL STUDIES WITH SCHOLARSHIP

- UNIVERSITY DOCTORAL STUDIES PLAN

METODOLOGII:

1.GHID DE REDACTARE A TEZEI DE DOCTORAT 

2.METODOLOGIE SUSTINERE TEZA DE DOCTORAT

3.METODOLOGIE PRVIND SITUAȚIILE DE PRELUNGIRE SAU ÎNCETARE A CALITĂȚII DE STUDENT-DOCTORAND

4.METODOLOGIE PRIVIND ACORDAREA BURSELOR

5.METODOLOGIE PRIVIND ACORDAREA ȘI REVOCAREA CALITĂȚII DE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT ÎN CADRUL SCOSAAR

 


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 11/24/22