ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie București     


Institutul de Biologie al Academiei Române organizează studii doctorale

 

ADMITERE DOCTORAT 2010

 

Înscrierile la colocviu se fac în perioada 8-14 septembrie 2010 la sediul IBB.

 

Colocviul de admitere la doctorat se organizează în Institutul de Biologie în perioada 15-30 septembrie 2010, numai pentru forma fără frecvență.

 

La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta absolvenții învățământului universitar de lungă durată cu diplomă de licență.

 

Taxe:

- înscriere la colocviul de admitere: 10 euro

- susținere examen: 15 euro

- susținere referat: 30 euro

- reexaminare: 30 euro 

- pregătire și susținere teza de doctorat: 150 euro

- eliberare diplomă: 15 euro  ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

 

-         cerere de înscriere la colocviul de admitere (tip)

-         copie certificat de naștere

-         copie certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui

-         copie diploma de bacalaureat

-         copie diplomă de licență și foaie matricolă

-         memoriu de activitate științifică

-         lista titlurilor lucrărilor științifice publicate

-         copie diplomă de master sau alte certificate care atestă pregătirea universitară și postuniversitară în domeniul în care se face înscrierea la doctorat

-         atestat de competență lingvistică obținut la catedrele de limbi străine ale universităților acreditate și avizat de conducătorul de doctorat

-         chitanța de achitare a taxei de înscriere (echivalentul în lei a 10 euro, la cursul zilei, achitați la casieria IBB)

 

Copiile actelor solicitate vor fi legalizate la notariat.

 

Personalul de cercetare din Institutul de Biologie București este scutit de plata taxei de înscriere la examenul de admitere.

 

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT / NUMĂR DE LOCURI

DOMENIU DE DOCTORAT: BIOLOGIE

 

Prof. Dr. Marian-Traian Gomoiu, m.c. al Academiei Române - 2 locuri

Dr. Nicolae Mirancea - 3 locuri

Dr. Cristina Purcărea - 3 locuri

Dr. Aurelia Brezeanu

Dr. Doina Codreanu-Bălcescu

Dr. Gheorghe Brezeanu

 

DOCTORATUL IN CADRUL INSTITUTULUI DE BIOLOGIE BUCURESTI

 

Doctoratul se desfășoară în sistemul fără frecvență, cu durata de 7 ani, conform Regulamentului de organizare a doctoratului în Academia Română.

 

Pentru mai multe informații vă puteți adresa secretarului științific Dr. Medana Zamfir


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 04/06/22