ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie București     


Institutul de Biologie al Academiei Române organizează studii doctorale

 

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII LA DOCTORAT ÎN ANUL UNIVERSITAR 2011-2012

 

ADMITERE DOCTORAT 2011

 

Înscrierile la colocviu se fac în perioada 7-14 octombrie 2011 la sediul IBB.

 

Colocviul de admitere la doctorat se organizează în Institutul de Biologie în perioada 17-21 octombrie 2011.

 

Rezultatele vor fi afișate în data de 28 octombrie 2011.

 

La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta absolvenții învățământului universitar de lungă durată cu diplomă de licență.

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

 

-         cerere de înscriere la colocviul de admitere (tip)

-         copie certificat de naștere

-         copie certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui

-         copie diploma de bacalaureat

-         copie diplomă de licență și foaie matricolă

-         memoriu de activitate științifică

-         lista titlurilor lucrărilor științifice publicate

-         copie diplomă de master sau alte certificate care atestă pregătirea universitară și postuniversitară în domeniul în care se face înscrierea la doctorat

-         atestat de competență lingvistică obținut la catedrele de limbi străine ale universităților acreditate și avizat de conducătorul de doctorat

-         chitanța de achitare a taxei de înscriere (echivalentul în lei a 10 euro, la cursul zilei, achitați la casieria IBB)

 

Copiile actelor solicitate vor fi legalizate la notariat.

 

Personalul de cercetare din Institutul de Biologie București este scutit de plata taxei de înscriere la examenul de admitere.

 

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT / NUMĂR DE LOCURI

DOMENIU DE DOCTORAT: BIOLOGIE

 

Dr. Nicolae Mirancea - 4 locuri (2 locuri cu bursă 2 locuri fără bursă) - Bibliografie

Dr. Cristina Purcărea - 4 locuri (2 locuri cu bursă 2 locuri fără bursă, un loc pentru proiectul Biodiversity and chronological distribution of microorganisms in perennial ice deposits from Scarisoara Ice Cave (Romania)- Proiect IDEI) - Bibliografie

 

DOCTORATUL ÎN CADRUL INSTITUTULUI DE BIOLOGIE BUCUREȘTI

 

Pentru mai multe informații vă puteți adresa secretarului științific Dr. Medana Zamfir, conducătorilor de doctorat, Dr. Nicolae Mirancea și Dr. Cristina Purcărea sau la Seviciul Doctorate de la Academia Româna (centrala: 021 2128640).


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 04/06/22