ACADEMIA ROMÂNĂ

  Institutul de Biologie București     Director: Dr. Dumitru MURARIU, m.c. al Academiei Române, email: dumitru.murariu@ibiol.ro

Director adjunct: Dr. Sorin ȘTEFĂNUȚ, email: sorin.stefanut@ibiol.ro

Secretar ştiinţific: Dr. Silvia GROSU-TUDOR, email: silvia.grosu@ibiol.ro

Consiliul de administraţie

  1. Dr. Dumitru Murariu, m.c. al Academiei Române – director – Preşedinte Consiliu de Administraţie

  2. Dr. Sorin Ştefănuţ – Director adjunct

  3. Dr. Silvia Grosu-Tudor – secretar ştiinţific

  4. Ec. Avramescu Alina Ecaterina – contabil șef

  5. Dr. Enache Mădălin – şeful Departamentului de Microbiologie

  6. Dr. Manole Anca – şeful Departamentului de Biologia Dezvoltării

  7. Cristiana Cătalina Pantelimon - şef Serviciu Resurse Umane

  8. Radu Aman - șef Serviciu Administrativ

Componenţa Consiliului Ştiinţific, stabilit prin decizia nr. 129 din 14.12.2021

A – Membri de drept (conform Statutului Academiei Române) 

1. Acad. Dumitru Murariu – Director – Preşedinte Consiliu Ştiinţific

2. Acad. Octavian Popescu - Secția de Științe Biologice a Academiei Române

3. Dr. Sorin Ştefănuţ – Director adjunct

4. Dr. Silvia-Simona Grosu-Tudor – Secretar Științific

5. Dr. Enache Mădălin – cercetător ştiinţific gr. I, şef al Departamentului de Microbiologie

6. Dr. Anca Manole – cercetător ştiinţific gr. II, şef al Departamentului de Biologia Dezvoltării

B – Membri aleşi  

7. Dr. Cristina Fiera – cercetător ştiinţific gr. I

8. Dr. Sanda Maican  – cercetător ştiinţific gr. II

9. Dr. Kinga Ágnes Öllerer – cercetător ştiinţific gr. II

10. Dr. Marilena Onete – cercetător ştiinţific gr. III

11. Dr. Ioana Cobzaru – cercetător ştiinţific

12. Dr. Medana Zamfir – cercetător ştiinţific gr. I

13. Dr. Cristina Ligia Purcărea – cercetător ştiinţific gr. I

14. Dr. Mihaela Marieta Stancu – cercetător ştiinţific gr. II

15. Dr. Gina Carmen Cogălniceanu – cercetător ştiinţific gr. II

16. Dr. Elena Monica Mitoi – cercetător ştiinţific gr. III

17. Dr. Cristian Banciu– cercetător ştiinţific gr. III

C – Invitat permanent

     18. Drd. Viorel-Dumitru Gavril – asistent cercetare ştiinţifică


© 2022 Institute of Biology - Bucharest. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro or sorinstefanut@gmail.com with questions or comments about this web site.
Last modified: 03/26/22