ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie Bucureşti     


 

Program prezentări WE 7

 

Conservarea biodiversităţii şi a resurselor naturale în Bazinul Dunării

 

 

  

     

  • Sesiune de comunicări: Complexitatea diversităţii biologice – de la structuri nano la macrosisteme ecologice

 

Acad. Octavian Popescu, Institutul de Biologie Bucureşti, Academia  Română -  Diversitatea glicanilor şi evoluţia biodiversităţii

 

Prof. Şerban Sârbu, University of Cincinnati, USA; Prof. Radu Popa, Portland State University, USA – Peştera Movile, oază unică de biodiversitate subterană

 

Dr. Grigore Baboianu, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării - Biodiversitatea Deltei Dunării

 

 

 

  • Sesiune de comunicări :  Efectele impactului antropic asupra biodiversităţii - strategii de atenuare

 

Prof. Marian – Traian Gomoiu, Academia Română, GeoEcoMar Constanţa - Biodiversitatea Mării Negre în contextul schimbărilor globale

 

Florin Palade, Fundaţia Eco-Pontica - Ameninţări asupra habitatelor naturale din Dobrogea:  parcuri eoliene şi exploatări in carieră

 

Prof. Cristea V., Universitatea Babeş-Bolyai, Grădina Botanică „Alexandru Borza”, Irina Holobiuc, Institutul de Biologie Bucureşti, Academia Română -  Conservarea ex situ a cormofitelor endemice/periclitate – abordare complementară conservării in situ

 

Dr. Grigore Davideanu, Muzeul de Istorie Naturală, Universitatea "Al.I.Cuza" Iaşi - Modificările hidromorfologice, riscuri majore pentru biodiversitatea piscicolă a râurilor din Romania

 

Prof. Dan Stematiu, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti - Consecinţe ale extragerii de balast din albiile principalilor afluenţi ai Dunării.

 

Prof. Gheorghe Brezeanu, Institutul de Biologie Bucureşti, Academia Română – Impactul îndiguirilor asupra luncii inundabile a Dunării

 

 

 

  • Sesiune de comunicări :  Conservarea diversităţii sistemelor ecologice

 

Dr. Mirela Moldoveanu, Dr. Laura Parpală, Larisa Florescu, Institutul de Biologie Bucureşti, Academia Română – Evaluarea serviciilor ecosistemice, condiţie pentru fundamentarea conservării biodiversităţii?

 

Dr. Monica Papeş, Oklahoma State University – Studiul speciilor invazive şi al schimbărilor climatice utilizând metode GIS

 

Roxana Mazilu, Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă - Comunicare şi natură. Tehnici şi mesaje de conştientizare a publicului cu privire la importanţa conservării biodiversităţii în regiunea Dunării

 

 

  • Sesiune de comunicări :  Protecţia mediului şi dezvoltarea economică – se poate coabita?

 

Dr. Simion Nicolaev, Dr. Florin Timofte, Dr. Tania Zaharia, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Cercetări Marine, Constanţa Macrophytes from the Romanian littoral: Current state and possible uses

 

Vlad Bauer, Bauer Consulting, Bucureşti – Turismul rural în contextul protejării mediului

 

Dr. Cristina Sandu, Institutul de Biologie Bucureşti, Academia Română – Programul „Sturgeon 2020”  - o strategie pentru protecţia  sturionilor în Bazinul Dunării şi exploatarea lor durabilă în viitor

 

Andreia Petcu, Lafarge Romania, Prof. Ioana Tudora, USAMV, Facultatea Horticultură, Peisagistică - Peisaj în peisaj – între biodiversitate şi industrie

 

Laura Mitrofan, Universitatea Dauphine, Managementul Tehnologiei şi al Inovaţiei, Paris, Franţa - Industrial innovation and environmental protection are incompatible

 

 


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 10/08/12