Strategii de restaurare a ecosistemelor de turbărie degradate din România

PeatRo

Obiectivul general (scopul):

Dezvoltarea unor strategii naționale de stopare a pierderii biodivesității din ecosistemele degradate de turbarie din Romania

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Obiectiv 1. Identificarea si evaluarea zonelor ce necesită interventii de restaurare/reconstructie

 • Activitatea 1.1 – Identificarea si evaluarea stării generale a ecosistemelor de turbărie din România

 • Activitatea 1.2 – Identificarea si evaluarea principalelor pericole ce amenintă buna funcționare si conservare a ecosistemelor de turbărie din România

 • Activitatea 1.3 – Identificarea zonelor de ecosistemele afectate de desecare în România

 • Activitatea 1.4 – Identificarea principalelor zone afectate de fragmentarea habitatelor de turbărie din România

 • Activitatea 1.5 – Identificarea speciilor invazive pentru care trebuie aplicate măsuri de management / control

 • Activitatea 1.6 – Identificarea principalelor zone de ecosistemele de turbărie degradate din România ce necesită intervenții de restaurare/reconstructie

 • Activitatea 1.7 – Realizarea unei analize cost-beneficiu pentru activitățile de restaurare/reconstrucție

 • Activitatea 1.8 – Identificarea zonelor de turbărie din România ce functionează ca refugii pentru specii cu valoare conservativă mare

 • Obiectiv 2. Stabilirea unor strategii naþionale de restaurare a regimului hidric în ecosistemele de turbărie degradate

 • Activitatea 2.1 – Evaluarea principalelor zone afectate de desecarea antropică si/sau naturală a ecosistemelor de turbărie din România

 • Activitatea 2.2 – Identificarea tehnicilor adecvate de restaurare/reconstructie a zonelor afectate de desecarea antropică si/sau naturală a ecosistemelor de turbărie din România

 • Activitatea 2.3 – Restaurarea unor ecosisteme de turbărie drenate. Studiu de caz: Aria protejată Mlaca Tătarilor (ROSCI0112)

 • Activitatea 2.4 – Restaurarea unor ecosisteme de turbărie drenate. Studiu de caz: Aria protejată Larion (ROSCI0101)

 • Activitatea 2.5 – Întocmirea planului național de restabilire a regimului hidric în ecosistemele de turbărie degradate

 • Obiectiv 3. Stabilirea unor strategii nationale de eliminare a speciilor invazive din ecosistemele de turbărie degradate

 • Activitatea 3.1 – Evaluarea speciilor invazive ce trebuie combătute

 • Activitatea 3.2 – Studiu de caz: specia invazivă Betula pendula

 • Activitatea 3.3 – Studiu de caz: specia invazivă Pinus sylvestris

 • Activitatea 3.4 – Identificarea tehnicilor si metodologiilor adecvate de combatere a speciilor invazive ce efectează ecosistemele de turbărie din România

 • Activitatea 3.5 – Întocmirea planului national de combatere a speciilor invazive ce efectează ecosistemele de turbărie degradate

 • Obiectiv 4. Stabilirea unor strategii nationale de refacere a conectivității dintre habitatele de turbărie

 • Activitatea 4.1 – Evaluarea principalelor zone afectate de fragmentarea habitatelor de turbărie din România

 • Activitatea 4.2 – Identificarea tehnicilor si metodologiilor adecvate de restaurare/reconstructie a zonelor afectate de fragmentarea habitatelor de turbărie din România

 • Activitatea 4.3 – Întocmirea planului național de restabilire a conectivitătii dintre habitatele de turbărie

 • Obiectiv 5. Stabilirea unor strategii de conservare pe termen mediu si lung a unor specii de plante caracteristice turbăriilor din România

 • Activitatea 5.1 – Elaborarea unui sistem de evaluare a statutului de conservare a speciilor tipice ecosistemelor de turbărie

 • Activitatea 5.2 – Elaborarea unui sistem de identificare a speciilor cu valoare conservativă mare

 • Activitatea 5.3 – Stabilirea metodologiei de selectare a speciilor tipice ecosistemelor de turbărie cu valoare conservativă mare, pentru a fi incluse în planul national de conservare pe termen mediu si/sau lung

 • Activitatea 5.4 – Studiu de caz: Ligularia sibirica

 • Activitatea 5.5 – Identificarea si stabilirea unor tehnici moderne adecvate de conservare a speciilor periclitate

 • Activitatea 5.6 – Întocmirea planului national de conservare pe termen mediu a speciilor cu valoare conservativă mare

 • Activitatea 5.7 – Întocmirea planului național de conservare pe termen lung a speciilor cu valoare conservativă mare

 • Obiectiv 6. Integrarea rezultatelor proiectului într-o politică comună unitară de reconstrucție a habitatelor de turbărie degradate din România

 • Activitatea 6.1 – Realizarea ghidului de restaurare a turbăriilor degradate din România

 • Activitatea 6.2 – Realizarea programului national de restaurare a turbăriilor degradate din România