ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie Bucureşti   


 
Pagina de start

Activităţi

Specii

Rezultate

Publicaţii

Galerie foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITORIZAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR DE PLANTE DIN ROMÂNIA

 ÎN BAZA ARTICOLULUI 17 DIN DIRECTIVA HABITATE

Specii de interes comunitar din România

Denumirea ştiinţifică (populară)

COD Natura 2000

Anexele OUG 57/2007

Prezenţa în regiunea biogeografică cf. Anexa 4 a O.M. 2387/2011

Alpin

Continental

Panonic

Pontic

Stepic

Specii prezente in Anexa II b a Directivei Habitate

PTERIDOPHYTA

Marsileaceae

Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltă)

1428

3, 4A

 

prezent

prezent

 

prezent

Aspleniaceae

Asplenium adulterinum (Feriguţă, Ruginită)

4066

3, 4A

prezent

prezent

 

 

 

ANGIOSPERMAE

Alismataceae

Caldesia parnassifolia (Limbariţă)

1832

3, 4A

 

extinct

 

 

extinct

Luronium natans

1831

3, 4A

 

extinct

 

extinct

extinct

Boraginaceae

Echium russicum (Capul şarpelui)

4067

3, 4A

 

prezent

 

 

prezent

Campanulaceae

Adenophora liliifolia

4068

3, 4A

prezent

prezent

prezent

 

 

Campanula romanica (Clopoţel dobrogean)

2236

3, 4A

 

 

 

 

prezent

*Campanula serrata (Clopoţel)

4070

3, 4A

prezent

prezent

 

 

 

Caryophyllaceae

*Dianthus diutinus (Garofiţă)

4074

3, 4A

 

 

rezervă ştiinţifică

 

 

Moehringia jankae (Merinană)

2079

3, 4A

 

 

 

 

prezent

Chenopodiaceae

*Salicornia veneta

1443

3, 4A

 

 

 

 

 

Asteraceae (Compositae)

Centaurea jankae (Vineţele, Dioc, Zglăvoc)

2253

3, 4A

 

 

 

 

prezent

Centaurea pontica (Vineţele, Dioc, Zglăvoc)

2255

3, 4A

 

 

prezent

 

 

Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele)

1758

3, 4A

prezent

prezent

 

 

 

Cirsium brachycephalum (Pălămidă)

4081

3, 4A

 

 

prezent

 

 

*Serratula lycopifolia (Gălbinare)

4087

3, 4A

 

prezent

 

 

 

Brassicaceae (Crucifere)

Crambe tataria (Târtan, Hodolean)

4091

3, 4A

 

prezent

 

 

 

Draba dorneri (Flămânzică)

2113

3, 4A

prezent

 

 

 

 

Thlaspi jankae (Punguliţă)

2120

3, 4A

 

prezent

 

 

 

Cyperaceae

Eleocharis carniolica

1898

3, 4A

prezent

prezent

prezent

 

 

Droseraceae

Aldrovanda vesiculosa (Otrăţel)

1516

3, 4A

 

prezent

prezent

 

prezent

Poaceae (Graminae)

Poa granitica ssp. disparilis (Firuţă de munte)

4122

3, 4A

prezent

 

 

 

 

Stipa danubialis (Colilie)

2318

3, 4A

 

prezent

 

 

 

Fabaceae (Leguminoase)

Astragalus peterfii (Cosaci)

2132

3, 4A

 

prezent

 

 

 

Iridaceae

Gladiolus palustris (Gladiolă)

4096

3, 4A

 

prezent

 

 

 

Iris aphylla ssp. hungarica (Iris)

4097

3, 4A

prezent

prezent

 

 

prezent

Iris humilis ssp. arenaria (Iris)

4098

3, 4A

 

prezent

prezent

 

 

Lamiaceae (Labiatae)

Dracocephalum austriacum (Mătăciune)

1689

3, 4A

prezent

prezent

 

 

 

Liliaceae

Colchicum arenarium (Brânduşă)

2285

3, 4A

 

prezent

 

 

 

Tulipa hungarica (Lalea galbenă)

2300

3, 4A

 

prezent

 

 

 

Oleaceae

Syringa josikaea (Liliac transilvănean, Lemnu vântului)

2186

3, 4A

prezent

 

 

 

 

Orchidaceae

Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)

1902

3, 4A

prezent

prezent

 

 

 

Himantoglossum caprinum (Biebl) C. Koch (Ouăle popii)

2327

 IIb

 

prezent

 

 

prezent

Liparis loeselii (Moşişoare)

1903

3, 4A

prezent

prezent

 

 

 

Paeoniaceae

Paeonia officinalis ssp. banatica (Bujor)

2097

3, 4A

 

prezent

 

 

 

Ranunculaceae

Pulsatilla patens (Dediţei, Sisinei)

1477

3, 4A

 

prezent

 

 

 

Pulsatilla grandis

2093

3, 4A

 

prezent

 

 

prezent

*Pulsatilla pratensis ssp. hungarica (Dediţei)

4110

3, 4A

 

 

prezent

 

 

Rosaceae

Agrimonia pilosa (Turiţă)

1939

3, 4A

prezent

prezent

 

 

prezent

Potentilla emilii-popii (Buruiană cu cinci degete)

2125

3, 4A

 

 

 

 

prezent

Rubiaceae

Galium moldavicum

2191

3, 4A

 

prezent

 

 

 

Santalaceae

Thesium ebracteatum (Măciulie)

1437

3, 4A

 

extinct

 

 

 

Saxifragaceae

Saxifraga hirculus (Ochii şoricelului)

1528

3, 4A

prezent

 

 

 

 

Scrophulariaceae

Tozzia carpathica (Iarba gâtului)

4116

3, 4A

prezent

 

 

 

 

Apiaceae (Umbelliferae)

Angelica palustris (Angelică de baltă)

1617

3, 4A

prezent

prezent

prezent

 

 

Apium repens (Ţelină)

1614

3, 4A

extinct

 

 

 

 

*Ferula sadleriana (Aerel)

2170

3, 4A

 

prezent

 

 

 

PLANTE INFERIOARE

Bryophyta

Buxbaumia viridis

1386

3

prezent

 

 

 

 

Dichelyma capillaceum

 

3

 

 

 

 

 

Dicranum viride

1381

3

prezent

 

 

 

 

Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus

1393

3

prezent

 

 

 

 

Encalypta mutica

 

3

 

 

 

 

 

Mannia triandra

1379

3

prezent

 

 

 

 

Meesia longiseta

1389

3

prezent

prezent

 

 

 

Orthotrichum rogeri

 

3

 

 

 

 

 

Specii prezente in Anexa IVb a Directivei Habitate

Scrophulariaceae

 

 

 

 

 

 

 

Lindernia procumbens

 

4A

 

 

 

 

 

Specii prezente in Anexa Vb a Directivei Habitate

LICHENES

Cladoniaceae

Cladonia subgenus Cladina

 

5A

 

 

 

 

 

BRYOPHYTA

Leucobryaceae

 

 

 

 

 

 

 

Leucobryum glaucum

 

5A

 

 

 

 

 

Sphagnaceae

 

 

 

 

 

 

 

Sphagnum spp. (Muşchi de turbă)

 

5A

 

 

 

 

 

PTERIDOPHYTA

Lycopodiaceae

Lycopodium spp. (Pedicuţă)

 

5A

 

 

 

 

 

ANGIOSPERMAE

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis (Ghiocel alb)

 

5A

 

 

 

 

 

Asteraceae (Compositae)

Arnica montana (Arnică)

 

5A

 

 

 

 

 

Artemisia eriantha

 

5A

 

 

 

 

 

Gentianaceae

Gentiana lutea (Ghinţură)

 

5A

 

 

 

 

 

Lilliaceae

Ruscus aculeatus (Ghimpe)

 

5A

 

 

 

 

 


© 2011 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro or sorinstefanut@gmail.com  with questions or comments about this web site.
Last modified: 04/07/16