ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie București     


Institutul de Biologie al Academiei Române organizează studii doctorale

 

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII LA DOCTORAT ÎN ANUL UNIVERSITAR 2013-2014

 

ADMITERE DOCTORAT 2013

 

Înscrierile la colocviu se fac în perioada 9-20 septembrie 2013 la sediul IBB.

 

Colocviul de admitere la doctorat se organizează în Institutul de Biologie București în data de 7 octombrie 2013 (pentru Comisia 1), respectiv la sediul Secției de Științe Agricole și Silvice din cadrul Academiei Române, în data de 8 octombrie 2013 (pentru Comisia 2).

 

Comisia 1

Președinte:      Dr. Medana Zamfir

Membri:          Dr. Cristina Purcărea

                        Dr. Ioan Ardelean

 

Comisa 2

Președinte:     Acad. Victor Giurgiu

Membri:          Dr. Ovidiu Badea - ICAS

            Dr. Ștefan Neagu - ICAS

 

Rezultatele vor fi afișate în data de 14 octombrie 2013.

 

La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta absolvenții învățământului universitar de lungă durată cu diplomă de licență.

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

 

-         cerere de înscriere la colocviul de admitere (tip)

-         copie certificat de naștere

-         copie certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui

-         copie diploma de bacalaureat

-         copie diplomă de licență și foaie matricolă

-         memoriu de activitate științifică

-         lista titlurilor lucrărilor științifice publicate

-         copie diplomă de master sau alte certificate care atestă pregătirea universitară și postuniversitară în domeniul în care se face înscrierea la doctorat

-         atestat de competență lingvistică obținut la catedrele de limbi străine ale universităților acreditate și avizat de conducătorul de doctorat

-         chitanța de achitare a taxei de admitere (100 RON, achitați la casieria IBB)

 

 

Copiile actelor solicitate vor fi legalizate la notariat.

 

 

DOMENIU DE DOCTORAT: BIOLOGIE

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT / NUMĂR DE LOCURI

 

Dr. Cristina Purcărea - 3 locuri fără bursă - Bibliografie

Dr. Ioan Ardelean - 2 locuri fără bursă - Bibliografie

 

DOCTORATUL ÎN CADRUL INSTITUTULUI DE BIOLOGIE BUCUREȘTI

 

 

ALTE TAXE:

 

Taxa  de susținere a tezei de doctorat (600 RON, achitați la casieria IBB)

 

Pentru mai multe informații vă puteți adresa secretarului științific Dr. Medana Zamfir, conducătorului de doctorat, Dr. Cristina Purcărea, Dr. Ioan Ardelean sau la Seviciul Doctorate de la Academia Româna (centrala: 021 2128640).


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 04/06/22