ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie București     


Institutul de Biologie București al Academiei Române organizează studii doctorale

 

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII LA DOCTORAT ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

 

ADMITERE DOCTORAT 2019

 

Înscrierile la colocviu se fac în perioada 2-13 septembrie 2019 la sediul IBB.

 

Colocviul de admitere la doctorat se organizează în Institutul de Biologie București în perioada 25-26 septembrie 2019.

 

Rezultatele - afișate pe data de 30 septembrie 2019

 

Rezultatele finale - afișate pe data de 8 octombrie 2019

 

La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta absolvenții învățământului universitar de lungă durată cu diplomă de licență.

 

PENTRU ÎNSCRIERE  LA COLOCVIUL   DE ADMITERE  LA DOCTORAT,  CANDIDAȚII ROMÂNI VOR PREZENTA URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 

 • cerere de înscriere - formular tip;

 • certificat de naștere (copie legalizată);
 • certificat de căsătorie sau alt act de  schimbare a numelui (copie legalizată);
 • diplomă de bacalaureat (copie legalizată);
 • diplomă de licență  și  foaie matricolă (copii legalizate);
 • diploma de master și  foaie matricolă (copii legalizate);
 • cartea de identitate (copie xerox);
 • atestat de susținere a unui examen de competență lingvistică susținut la Centrul de Limbi Străine a Universității București (nivelul minim B2, conform cadrului de referință al Consiliului Europei); 
 • alte certificate care atestă pregătire universitară și / sau postuniversitară în domeniul Biologie;
 • curriculum vitae - model  european (Partea a I - a:CV, Partea a II - a descrierea activității științifice);
 • lista lucrărilor științifice  publicate în domeniul de studiu ales;
 • lista bibliografică cu literatura de specialitate studiată pentru colocviul de admitere;
 • fișa de înscriere - formular tip;
 • propunere privind teza de doctorat ce urmează a fi elaborată și o scurtă prezentare a acesteia -1,2 pagini - formular tip;
 • adeverință de salariat in cazul in care candidatul este angajat;
 • taxa  de înscriere la doctorat (100 RON, achitați la casieria IBB)

 

 

Copiile actelor solicitate vor fi legalizate la notariat.

 

 

DOMENIU DE DOCTORAT: BIOLOGIE

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT / NUMĂR DE LOCURI / BIBLIOGRAFIE

 

Acad. Octavian Popescu - 2 locuri cu stipendiu

Dr. Cristina Purcărea  - 1 loc cu stipendiu, - 1 loc fără stipendiu

Dr. Ioan Ardelean  - 2 locuri cu stipendiu, - 1 loc fără stipendiu

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

Acad. Octavian Popescu - Bibliografie

Dr. Cristina Purcărea - Bibliografie

Dr. Ioan Ardelean - Bibliografie

 

 

ALTE TAXE:

 

Taxa  de susținere a tezei de doctorat (600 RON, achitați la casieria IBB)

 

Pentru mai multe informații vă puteți adresa secretarului științific Dr. Anca Manole (centrala: 021 2128640).


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 04/06/22