CARING FOR THE PEATLANDS

Acasă         Detalii         Obiective          Situri         Rezultate         Noutăţi         Contact                                                                                                                                                        

Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 1 a României
(PeatRO2)


 

 

Obiectivul general al proiectului este imbunătăţirea stării ecologice a ecosistemelor, reducerea efectelor negative ale activităţilor umane şi reducerea vulnerabilităţii la impactul schimbărilor climatice.

Obiectivele specifice propuse prin proiect sunt:

1. Restaurarea structurii şi funcţiilor a 12 ecosisteme degradate de turbărie/de zone umede

2. Reducerea efectelor schimbărilor climatice asupra a 12 ecosisteme degradate de turbărie/ de zone umede

3. Creşterea nivelului de cunoaştere a comunităţilor locale, a părţilor interesate şi a publicului în general, privind importanţa turbăriilor /zonelor umede

4. Sprijinirea comunităţilor locale în reducerea efectului şi în adaptarea la un climat în schimbare

Toate aceste obiective contribuie semnificativ la îndeplinirea obiectivului general al programului „Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător în ecosisteme” prin:

- restaurarea unei suprafeţe totale de 729,76 ha, ca principal rezultat al îndeplinirii obiectivului 1

- reducerea pierderilor de biodiversitate şi a emisiilor de carbon, ca realizare a obiectivului 2

- diminuarea presiunii antropice asupra ecosistemelor de turbărie/de zone umede, principalul rezultat aşteptat la obiectivul 3         

- un public educat care va preveni amenintările şi se va putea adapta, principalul rezultat al obiectivului 4