ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie Bucureşti   


 
Pagina de start

Detalii proiect

Rezumat proiect

Obiective

Echipa

Rezultate
Contact

 

 

 

Proiect PCCA Tip 1

Program: PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE

PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1153

Nr. Contract: 229/2013

 

 

Genetic Evolution: New Evidences for the Study of Interconnected Structures. A Biomolecular Journey around the Carpathians from Ancient to Medieval Times”

 

Evolutie Genetică: Dovezi noi în studiul unor structuri interconectate. O călătorie biomoleculară în jurul Carpaţilor din Antichitate până în Evul Mediu

 

Director proiect: Acad. Octavian POPESCU (email: biologie@ibiol.ro )

Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române

Splaiul Independenţei 296, Bucureşti 060031, OP-CP 56-53, ROMANIA

Telefon + 4 0212219202, Fax + 4 0212219071

email: biologie@ibiol.ro

 

Coordonator

Coordinator

Institutul de Biologie Bucureşti – Academia Română

Institute of Biology Bucharest – Romanian Academy

Acad. Octavian Popescu – director de proiect

Acad. Octavian Popescu – project director

Splaiul Independenţei 296, Bucureşti 060031,

OP-CP 56-53, ROMANIA

Telefon + 4 0212219202, Fax + 4 0212219071

Email: biologie@ibiol.ro

296 Splaiul Independentei, 060031 Bucharest,

POBox 56-53

Phone + 4 021 2219202, Fax + 4 021 2219071

Email: biologie@ibiol.ro

Partener 1

Partner 1

Universitatea “Babeş-Bolyai” – Cluj-Napoca

Babeş-Bolyai” University – Cluj-Napoca

Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio&Nano-Ştiinţe

Interdisciplinary Research Institute on Bio&Nano Sciences

Centrul de Biologie Moleculară

Molecular Biology Center

Şef de lucrări dr. Beatrice Simona Kelemen

Responsabil proiect P1

Lecturer dr. Beatrice Simona Kelemen

Project coordinator P1

Treboniu Laurian 42, Cluj-Napoca 400271,

Telefon +4 0264454554,

Email: bea.kelemen@gmail.com

42 Treboniu Laurian Street, 400271 Cluj-Napoca,

Phone +4 0264454554

Email: bea.kelemen@gmail.com

Partener 2

Partner 2

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” – Iaşi

“Alexandru Ioan Cuza” University – Iaşi

Departamentul de Istorie Antică şi Arheologie

Department of Ancient History and Archaeology

Şef de lucrări dr. Neculai Bolohan

Responsabil proiect P2

Lecturer dr. Neculai Bolohan

Project coordinator P2

Carol I, 11
Iasi 700506
Romania

Email: neculaibolohan@yahoo.com

Carol I, 11
Iasi 700506
Romania

Email: neculaibolohan@yahoo.com

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe finanţate de Ministerul Educaţiei Naţionale, vă invităm să vizitaţi http://uefiscdi.gov.ro/

 


© 2012 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 06/21/13