ACADEMIA ROMÂNĂ

  Institutul de Biologie București     HG 1220/1990

Academia Română - Decizia nr. 103/19.11.2020

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică - Decizia nr. 9634

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF)  (publicat pe internet în data de 30.03.2015)

Regulamentul de Ordine Interioară (ROI) (publicat pe internet în data de 30.03.2015)

Codul etic (publicat pe internet în data de 30.03.2015)

Declaratia de politică


Decizia nr. 41 din 13.03.2017 (privind consultarea tezelor de doctorat aflate în inventarul bibliotecii IBB)

Decizia nr. 132 din 15.06.2017 (privind deplasările externe)

Decizia nr. 130 din 31.05.2017 (privind desemnarea domnului dr. Bîrsan Constantin Ciprian ca persoana autorizată pentru înregistrarea rezutatelor cercetării)

Decizia nr. 175 din 19.10.2017 (privind propunerile de proiecte)

Decizia nr. 181 din 24.11.2017 (privind plafoanele de salarizare la contractele de finanțare încheiate din fonduri bugetare)

Decizia nr. 187 din 28.11.2017 (privind alegerea Consiliului Ştiinţific al Institutului de Biologie Bucureşti)

Decizia nr. 211 din 21.12.2017 (privind interzicerea adăpostirii şi hrănirii câinilor pe terenul aflat în administrarea Institutului de Biologie Bucureşti)

Decizia nr. 69 din 18.05.2020 (privind măsurile administrative și măsurile privitoare la personal pe durata stării de alertă)

© 2022 Institute of Biology - Bucharest. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro or sorinstefanut@gmail.com with questions or comments about this web site.
Last modified: 03/27/22