ACADEMIA ROMĀNĂ
  Institutul de Biologie Bucureşti   


 
Pagina de start

Obiective

Activităţi

Rezultate

Ştiri

UIP

Monitorizare plante

Contracte

Publicaţii

Link-uri
Contact

 

MONITORIZAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ŞI HABITATELOR DIN ROMĀNIA

 ĪN BAZA ARTICOLULUI 17 DIN DIRECTIVA HABITATE

 

Principalele activităţi care vor fi implementate īn proiect sunt:

- Elaborarea metodologiilor şi planurilor pentru monitorizarea stării de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar.

- Activităţi care au ca rezultat respectarea obligaţiilor şi solicitărilor UE, respectiv monitorizarea stării de conservare a habitatelor şi speciilor īn vederea raportării către Comisia Europeană īn baza articolului 17 din Directiva Habitate.

- Activitatea de informare şi conştientizare a proiectului.

- Activităţi de instruire şi creşterea capacităţii instituţionale.

Activitățile detaliate rămāne titlul proiectului, conținutul se adaugă conform cu textul de mai jos:

 

A. Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor  de management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare)

 A. Elaborarea metodologiilor şi planurilor pentru monitorizarea stării de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar

Activitatea A.1. Pregătirea planurilor de monitorizare şi a documentaţiei-suport aferentă acestora pentru speciile de plante de interes comunitar

Activitatea A.2. Pregătirea planurilor de monitorizare şi a documentaţiei-suport aferentă acestora pentru speciile marine şi habitatele costiere şi marine de interes comunitar

Activitatea A.3. Pregătirea planurilor de monitorizare şi a documentaţiei-suport aferentă acestora pentru speciile de reptile şi amfibieni de interes comunitar

Activitatea A.4. Pregătirea planurilor de monitorizare şi a documentaţiei-suport aferentă acestora pentru speciile de peşti de interes comunitar

Activitatea A.5. Pregătirea planurilor de monitorizare şi a documentaţiei-suport aferentă acestora pentru speciile de mamifere de interes comunitar

Activitatea A.6. Pregătirea planurilor de monitorizare şi a documentaţiei-suport aferentă acestora pentru speciile de nevertebrate de interes comunitar

Activitatea A.7. Pregătirea planurilor de monitorizare şi a documentaţiei-suport aferentă acestora pentru peşteri şi speciile de lilieci de interes comunitar

Activitatea A.8. Pregătirea planurilor de monitorizare şi a documentaţiei-suport aferentă acestora pentru habitatele de interes comunitar (sărături,  dune continentale, pajişti, apă dulce)

Activitatea A.9. Pregătirea planurilor de monitorizare şi a documentaţiei-suport aferentă acestora pentru habitatele de interes comunitar (tufărişuri, turbării şi mlaştini, stāncării, păduri)

 

C&D. Activităţi privind īmbunătăţirea şi menţinerea stării de conservare favorabilă a habitatelor şi speciilor īn ariile naturale protejate

C. Activităţi care au ca rezultat respectarea obligaţiilor şi solicitărilor UE, respectiv monitorizarea stării de conservare a habitatelor şi speciilor īn vederea raportării către Comisia Europeană īn baza articolului 17 din Directiva Habitate

Activitatea C.1. Monitorizarea stării de conservare a speciilor de plante de interes comunitar din Romānia.

Activitatea C.2. Monitorizarea stării de conservare a speciilor marine şi a habitatelor costiere şi marine, de interes comunitar din Romānia

Activitatea C.3. Monitorizarea stării de conservare a speciilor comunitare de reptile şi amfibieni din Romānia 

Activitatea C.4. Monitorizarea stării de conservare a speciilor comunitare de peşti din Romānia 

Activitatea C.5. Monitorizarea stării de conservare a speciilor comunitare de mamifere din Romānia 

Activitatea C.6. Monitorizarea stării de conservare a speciilor comunitare de nevertebrate din Romānia 

Activitatea C.7. Monitorizarea stării de conservare a peşterilor şi speciilor comunitare de lilieci din Romānia 

Activitatea C.8. Monitorizarea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar (sărături,  dune continentale, pajişti, apă dulce) din Romānia 

Activitatea C.9. Monitorizarea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar (tufărişuri, turbării şi mlaştini, stāncării, păduri) din Romānia 

 

E. Activităţi de consultare, conştientizare şi informare

Activitatea E.1. Publicitatea proiectului pe durata derulării acestuia

Activitatea E.2. Publicarea şi diseminarea ghidurilor de monitorizare pentru specii şi habitate şi a metodei de monitorizare adaptată situaţiei din Romānia, īn vederea următoarelor raportări către Comisia Europeană

 

F. Activităţi de instruire şi creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a reţelei de arii protejate

Activitatea F.1-F.2. Configurarea arhitecturii, Crearea şi dezvoltarea la nivel naţional  a Sistemului Informatic pentru Monitorizarea Speciilor şi Habitatelor de interes comunitar (SIMSHAB).

Activitatea F.3. Conceperea cadrului unic de monitorizare şi validarea datelor sistemului informaţional SIMSHAB de către Comitetul de Coordonare a Proiectului (CCP)

Activitatea F.4. Pregătirea documentaţiei-suport privind monitorizarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar, īn vederea raportării de către autoritatea competentă către Comisia Europeană īn baza articolului 17 din Directiva Habitate 92/43 EEC.

 

 

Activitatea de management al proiectului

Activitatea MP.1. Organizarea şi fixarea obiectivelor pentru U.I.P.  īn derularea activităţilor proiectului

Activitatea MP.2. Planificarea, identificarea acţiunilor şi controlul activităţilor

Activitatea MP.3. Īntocmirea caietelor de sarcini necesare achiziţiei bunurilor şi serviciilor pentru realizarea activităţilor din categoria A, C, E, F şi audit

Activitatea MP.4. Monitorizarea şi luarea de măsuri pe baza monitorizării pentru activităţile manageriale ale proiectului, inclusiv raportarea către autoritatea competentă

 

Activitatea de audit

Activitatea AP.1. Audit independent pentru proiect.

 


© 2011 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 04/07/16