ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie Bucureşti   


 
Pagina de start

Obiective

Activităţi

Rezultate

Ştiri

UIP

Monitorizare plante

Contracte

Publicaţii

Link-uri
Contact

 

MONITORIZAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ŞI HABITATELOR DIN ROMÂNIA

 ÎN BAZA ARTICOLULUI 17 DIN DIRECTIVA HABITATE

 

Preambul: Proiectul prezintă importanţă naţională, datele acumulate prin programul de monitorizare oferind baza de raportare a României în baza Directivei Habitate (92/43/EEC), conform obligaţiilor asumate de ţara noastră prin Tratatul de Aderare.

 

Finanțare

Proiectul a fost cofinanţat de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv prin  Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu), Axa prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, cu numărul de înregistrare în SMIS-CSNR 17655,  Contract de finanțare nr. 130537/10.01.2011. Perioada de implementare a Proiectului: 10.01.2011 - 31.12.2015, în conformitate cu Contractul de finanţare și Actul adițional nr. 6 la Contractul de finanțare.

 

Parteneriat

(a)       Implementarea proiectului s-a realizat de către Institutul de Biologie București – Academia Română, în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor – Direcţia Biodiversitate.

(b)      Parteneriatul s-a realizat în baza Acordului de parteneriat înregistrat la Ministerul Mediului și Pădurilor cu nr.113091/20.01.2010 și la IBB cu nr. 132/20.01.2010, actualizat prin Actul adițional nr. 1, înregistrat la IBB cu nr. 3131/29.12.2010.  

 

Localizarea proiectului

Proiectul a fost implementat în România, la nivel naţional.

Proiectul a fost localizat pe întreg teritoriul naţional al României, la nivelul celor 8 regiuni administrativ-teritoriale, atât în interiorul ariilor naturale protejate, cât şi în afara acestora.

Proiectul a fost localizat pe întregul teritoriu aflat sub jurisdicţie naţională a  României, inclusiv zona de exclusivitate economică marină.

 

Valoarea Proiectului

 

Valoarea totală a Proiectului este de 52.277.435 lei, din care:

-         valoarea eligibilă este de 42.982.466 lei (finanţare nerambursabilă din FEDR şi buget de stat)

-         valoarea alta decât cea eligibilă este de 9.294.969 lei.

 

Obiectivul general

 

Protecţia biodiversităţii şi a patrimoniului natural şi îmbunătăţirea calităţii mediului natural prin monitorizarea adecvată a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din România, în vederea fundamentării politicilor de mediu pentru conservarea biodiversităţii, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu, respectiv întocmirea raportului naţional conform prevederilor Articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE, precum şi implementarea reţelei Natura 2000 la nivel naţional ca urmare a concluziilor raportului şi a activităţilor de diseminare a informaţiilor.

 

Obiective specifice

- Crearea unui cadru unitar de monitorizare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi implementarea acestuia la nivel naţional în vederea raportării din 2013, la Comisia Europeană, de către autoritatea competentă din România.

- Creşterea capacităţii de management a autorităţii competente prin crearea sistemului informatic unitar pentru monitorizarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar, accesibil prin internet de către toate grupurile implicate şi interesate de îndeplinirea obligaţiilor privind prima raportare către Comisia Europeană.

 


© 2011 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 04/07/16