ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie Bucureşti   


 
Pagina de start

Obiective

Activităţi

Rezultate

Ştiri

UIP

Monitorizare plante

Contracte

Publicaţii

Link-uri
Contact

 

MONITORIZAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ŞI HABITATELOR DIN ROMÂNIA

 ÎN BAZA ARTICOLULUI 17 DIN DIRECTIVA HABITATE

 

Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) organizată la nivelul IBB

Echipa (UIP) care a finalizat proiectul la 31.12.2015 este următoarea:

1.      Dr. Simona Mihăilescu, Manager de proiect (biodiversitateibb@gmail.com)

2.      Ec. Mirella Popescu, Manager adjunct

3.      Dr. Daniela Strat, Expert habitate

4.      Dr. Viorica Honciuc, Expert specii nevertebrate

5.      Dr. Ion Cristea, Expert specii vertebrate

6.      Armand Ionescu, Expert IT

7.      Ec. Cristiana Văleanu, Expert economist

8.      Carmen Călin, Expert financiar-juridic

9.      John Samad Smaranda, Consilier MMAP

 

Activități realizate de Unitatea de Implementare a Proiectului

Activitatea de management al proiectului

Activitatea MP.1. Organizarea şi fixarea obiectivelor pentru U.I.P.  în derularea activităţilor proiectului

Activitatea MP.2. Planificarea, identificarea acţiunilor şi controlul activităţilor

Activitatea MP.3. Întocmirea caietelor de sarcini necesare achiziţiei bunurilor şi serviciilor pentru realizarea activităţilor din categoria A, C, E, F şi audit

Activitatea MP.4. Monitorizarea şi luarea de măsuri pe baza monitorizării pentru activităţile manageriale ale proiectului, inclusiv raportarea către autoritatea competentă

E. Activitatea de informare şi conştientizare a proiectului

Activitatea E.1. Publicitatea proiectului pe durata derulării acestuia

Activitatea E.2. Publicarea şi diseminarea ghidurilor de monitorizare pentru specii şi habitate şi a metodei de monitorizare adaptată situaţiei din România, în vederea următoarelor raportări către Comisia Europeană

Acţiunea E.2.1.  Publicarea şi diseminarea ghidului de monitorizare pentru speciile de plante de interes comunitar

Acţiunea E.2.2.  Publicarea şi diseminarea ghidurilor de monitorizare pentru habitatele şi speciile de interes comunitar (cu excepţia plantelor)

Acţiunea E.2.3.  Publicarea şi diseminarea cărţii Raportul sintetic privind starea de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din România

 

Activități realizate de Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) împreună cu contractanții

Activitatea F.3. Conceperea cadrului unic de monitorizare şi validarea datelor sistemului informaţional SIMSHAB de către Comitetul de Coordonare a Proiectului (CCP)

Activitatea F.4. Pregătirea documentaţiei-suport privind monitorizarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar, în vederea raportării de către autoritatea competentă către Comisia Europeană în baza articolului 17 din Directiva Habitate 92/43 EEC.

Acţiunea F.4.1. Introducerea datelor privind raportarea din sistemul naţional în sistemul dezvoltat de către Comisia Europeană, la termenul care va fi stabilit în anul 2013

Acţiunea F.4.2. Analizarea raportului de calitate întocmit de către ETC/BD şi efectuarea corecţiilor solicitate în vederea raportării oficiale finale 

Acţiunea F.4.3. Analiza evaluărilor realizate de către ETC/BD la nivelul UE şi introducerea de comentarii/corecţii în cadrul etapei de consultare publică ce va fi organizată de CE în anul 2014

Acţiunea F.4.4. Analizarea datelor raportate în vederea fundamentării politicilor din domeniul protecţiei naturii în România

Acţiunea F.4.5. Elaborarea cărţii Raportul sintetic privind starea de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din România

 

 


© 2011 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 04/07/16