ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie Bucureşti   


 
Pagina de start

Obiective

Activităţi

Rezultate

Ştiri

UIP

Monitorizare plante

Contracte

Publicaţii

Link-uri
Contact

 

MONITORIZAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ŞI HABITATELOR DIN ROMÂNIA

 ÎN BAZA ARTICOLULUI 17 DIN DIRECTIVA HABITATE

 

Principalele rezultate ale Proiectului

- Elaborarea primului Raport sintetic privind starea de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din România și publicarea lui sub formă de carte.

- Elaborarea a 9 ghiduri de monitorizare, disponibile în format print și electronic (www.simshab.ro):

 

Ghidul de monitorizare a speciilor de plante de interes comunitar din Romania”,

Ghid sintentic de monitorizare pentru speciile marine şi habitatele costiere şi marine de interes comunitar din Romania”,

Ghid sintentic de monitorizare pentru habitatele de interes comunitar (sărături, dune continentale, pajiști, apă dulce) din România

Ghid sintentic de monitorizare pentru habitatele de interes comunitar: tufărișuri, turbării și mlaștini, stâncării, păduri”,

Ghid sintentic de monitorizare pentru speciile de amfibieni și reptile de interes comunitar din Romania”,

Ghid sintentic de monitorizare a peșterilor și speciilor de lilieci de interes comunitar din Romania”,

Ghid sintentic de monitorizare pentru speciile de mamifere de interes comunitar din România”,

Ghid sintentic de monitorizare a speciilor comunitare de pești din România”,

Ghid sintentic pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate de interes comunitar din România”.

 

   - Crearea şi dezvoltarea la nivel naţional a unui Sistemului Informatic pentru Monitorizarea Speciilor şi Habitatelor de interes comunitar (SIMSHAB) - www.simshab.ro.

 

Conform contractului de finanțare, art. 10 Drept de proprietate/ utilizare bunuri

(5)      Drepturile patrimoniale aferente rezultatelor sau drepturilor legate de acestea, altele decât cele ce fac obiectul alin. (2), drepturile de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a executării acestui Contract aparţin AM (n.a. Autorității de Management POS Mediu).

 

Informații cu privire la finalizarea proiectului și îndeplinirea rezultatelor pot fi accesate la link-ul: www.marketwatch.ro , numerele 180 (noiembrie-decembrie 2015) și 182 (februarie-martie 2016).

 

 


© 2011 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 06/03/16