ACADEMIA ROMÂNĂ
  Institutul de Biologie Bucureşti     


Nou, 27.02.2020   ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea a unui post de cercetător știintific gr. II - domeniul BIOLOGIE, în cadrul Institutului de Biologie București.

 

ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea a doua posturi de asistent de cercetare știintifica in cadrul Institutului de Biologie Bucuresti.

 

ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de asistent cercetare stiintifica perioada determinata in cadrul proiectului 5PCCDI/2018

 

ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea a unui post de cercetator stiintific in cadrul Institutului de Biologie Bucuresti.

 

ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de muncitor necalificat in cadrul Institutului de Biologie Bucuresti

 

ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de asistent I (studii medii), perioada determinata in cadrul proiectului INTER - ASPA finantat prin Parteneriate complexe PN-III-1.2-PCCDI-2017-0721

 

ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea a doua posturi de cercetator stiintific in cadrul Institutului de Biologie Bucuresti.

 

ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de cercetator stiintific gradul I - domeniul biologie, in cadrul Institutului de Biologie Bucuresti.

 

Vineri, 01.02.2019, se va desfasura in Sala de Consiliu a IBB, Spl. Independetei 296, Sector 6, incepand cu ora 10, SEMINARUL Landscape monitoring in Britain: Professional- and volunteer-based approaches” prezentat de colegii de la Centre of Hydrology and Ecology Wallingford  (NERC) UK

 

ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea a 3 posturi de cercetator stiintific gradul III in cadrul Institutului de Biologie Bucuresti (Calendar)

 

ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de muncitor si a unui post de paznic in cadrul Institutului de Biologie Bucuresti

ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea a doua posturi de asistent de cercetare știintifica in cadrul Institutului de Biologie Bucuresti.

ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare știintifica in cadrul Institutului de Biologie Bucuresti.

 

ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare știintifica in cadrul proiectului PN-III-1.2-PCCDI-2017-0721

ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea urmatoarelor posturi bibliotecar, merceolog, paznic (Bibliografie; Calendar)

ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post ACS in cadrul proiectului 5PCCDI/2018/PR.3 IGAMICROAPLIC  (Bibliografie; Calendar)

 

Workshop - Ecosistemele si adaptarea microorganismelor la ecosisteme (Program)

 

INFORMARE privind amortizarea capitalului imobilizat - SALUPA REMORCHER NUTRIA I

 

ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post ACS in cadrul proiectului 5PCCDI/2018/PR.2 VITRO-GAMMA

 

ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea a unui post vacant de cercetator stiintific

 

ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare pentru ocuparea unui post de inspector de specialitate gradul II in cadrul Biroului de Resurse Umane

 

ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea a unui post vacant de cercetator stiintific gr. III, un post de cercetator stiintific si un post de asistent cercetare stiintifica

Calendar

Tematica concurs (Citobiologie, Ecologie - ACS, Ecologie - CS, Microbiologie)

 

Raspunsul comisiei de etica la referatul nr. 1360 din 12.05.2016 depus de doamna dr. Holobiuc Irina

 

Anunt privind organizarea examenului de promovare pentru ocuparea a doua posturi de economist specialist gradul IA in cadrul Compartimentului Financiar-contabil

 

NUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea a 2 posturi vacante de cercetator stiintific gr. III, 1 post de cercetator stiintific si 2 posturi de asistent cercetare stiintifica

Calendar

Tematica concurs (Citobiologie, Ecologie, Microbiologie)

 

Seminar - Prof. Alexandre Anesio

 

20.05.2016  ANUNŢ privind rezultatul concursului pentru ocuparea postului de Secretar stiintific

 

11.04.2016   ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea a unui post de conducere: Director institut de cercetare gradul II la Institutul de Biologie Bucuresti

 

31.03.2016   PhD studentship in Artic microbiology and biochemistry

 

31.03.2016   ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea a unui post vacant de cercetator stiintific gr. II

 

30.03.2016   ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea a unui post vacant de Secretar stiintific

 

 

Diaspora în Cercetarea Ştiinţifica şi Învăţământul Superior din România

„Seminţe de Viitor – Seeds for the Future”

25-28 Septembrie 2012, Bucureşti

 

Program preliminar

http://www.diaspora-stiintifica.ro/

 

Program prezentări WE 7

Conservarea biodiversităţii şi a resurselor naturale în Bazinul Dunării

 

 

 

 

 

 

Parteneriatul UNESCO- L’Oréal “Pentru femeile din ştiinţă” 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A apărut cartea Dicţionar de microbiologie generală şi biologie moleculară, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011, 1331 p., ISBN 978-973-27-2135-3, autori: Zarnea G., Popescu O.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A apărut cartea Complexitatea biologică sub aspect macro, micro, nano, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011, 273 p., ISBN 978-973-27-2063-9, editor: Enache M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A apărut cartea Ultrastructura celulelor şi ţesuturilor, Edit. Ars Docendi - Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 2010, 703 p., ISBN 978-973-558-520-4, autori: Mirancea N., Mirancea D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A apărut cartea Cercetări ecologice asupra populaţiilor de gamaside (Acari: Mesostigmata) din solurile unor ecosisteme forestiere din Masivul Bucegi. Structură şi dinamică, Edit. Ars Docendi - Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 2010, 198 p., ISBN 978-973-558-529-7, autori: Manu M., Honciuc V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A apărut cartea  Conservarea geo- şi biodiversităţii şi dezvoltarea durabilă în Ţara Haţegului – Retezat, vol. I. Geo – şi biodiversitatea în Ţara Haţegului – Retezat, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2010, 615 p., ISBN 978-973-27-1941-1, redactor: Otiman P.I., coordonatori: Grigorescu D., Enache M., Bogdan A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A apărut cartea  Retezat,  o minune a Ţării Haţegului şi a României, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2010, 116 pag., ISBN 978-973-27-1959-6, coordonatori: Otiman P.I., Ionescu C., Enache M., Paucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Ştefănuţ S., Purice M.D., Onete M., Mitoi E.M., Cobzaru I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A apărut cartea The Anniversary Conference of the Institute of Biology. 50 Years of Academic Research in Biology. Book of abstracts, Edit. Ars Docendi - Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 2010, 187 p., ISBN 978-973-558-504-4, editori: Enache M., Ştefănuţ S., Zamfir M.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A apărut cartea Impactul factorilor de mediu asupra biodiversităţii, Editura Academiei Române, 2010, 298 p., ISBN 978-973-27-1907-7, editor: Enache M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A apărut cartea Atlas Florae Romaniae VI. Fabaceae: Medicago, Melilotus, Ononis şi Trigonella, Bucureşti, Edit. Ars Docendi - Universitatea din Bucureşti, 2009, 179 p., autori: Ştefănuţ S., Sanda V., Öllerer Kinga, Vicol Ioana & Ion Roxana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A apărut cartea Cartea roşie a plantelor vasculare din România, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, 630 p., autori: Dihoru G. & Negrean G.

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române organizează, în data de 10 decembrie 2009,

                    A 49-a Sesiune Anuală de Comunicări Ştiinţifice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A apărut cartea Adaptarea la stres: condiţie de supravieţuire şi/sau factor de biodiversitate, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, 217 p., editori: Enache M. & Dumitru L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A apărut cartea Bazinul Hidrografic Prut. Diagnosticul stării ecologice a resursei naturale de apă, Edit. Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava, 2008, 260 p., autori: Bucureşteanu M., Rădoane M., Popescu Teodosiu G., ISBN 978-973-666-289-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezumatele lucrărilor prezentate la A 48-a Sesiune Anuală de Comunicări Ştiinţifice, organizată de Institutul de Biologie Bucureşti în data de 10 Decembrie 2008, au fost publicate în lucrarea: A 48-a Sesiune Anuală de Comunicări Ştiinţifice. Volum de rezumate, Bucureşti, Edit. Ars Docendi - Universitatea din Bucureşti, 2008, 97 p., editori  Enache M., Ştefănuţ S., Zamfir M.

 

 

 

 

 

 

 

A apărut cartea The Hornwort and Liverwort Atlas of Romania, Bucureşti, Edit. Ars Docendi - Universitatea din Bucureşti, 2008, 510 p., autor: Ştefănuţ S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A apărut cartea Biodiversitatea ceno-structurală a învelişului vegetal din România, Bucureşti, Edit. Ars Docendi - Universitatea din Bucureşti,  2008, 569 p., autori: Sanda V., Vicol I. & Ştefănuţ S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A apărut cartea Biotehnologii de conservare a plantelor,  Iaşi, Edit. Princeps Edit,2008, 158 p., autor: Păunescu A.

 

 

 

 

 

 

 

A apărut cartea Fitocenozele din România. Sintaxonomie, structură, dinamică şi evoluţie, Bucureşti, Edit. Ars Docendi - Universitatea din Bucureşti, 2008, 570 p., autori: Sanda V., Öllerer K. & Burescu P.

 

 

 

 

 

 

 

 

A apărut cartea Atlas Florae Romaniae V. Fabaceae: Genistella, Genista, Laburnum, Cytisus, Chamaecytisus şi Sarothamnus, Bucureşti, Edit. Ars Docendi - Universitatea din Bucureşti, 2008, 164 p., autori: Ştefănuţ S. & Sanda V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A apărut cartea Zooplanctonul din Delta Dunării şi Avandeltă. Diversitate, structură, productivitate şi relaţii trofice, Bucureşti, Edit. Ars Docendi - Universitatea din Bucureşti,  2007, 381 p., autori  Zinevici V. & Parpală L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A apărut cartea Biodiversitatea: de la concepte fundamentale la aplicaţii biotehnologice, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, 200 p., editori: Enache M. & Dumitru L.

 

 

 

 

 


© 2008 Institute of Biology. All right reserved.

Send mail to sorin.stefanut@ibiol.ro with questions or comments about this web site.
Last modified: 04/29/20